Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia pokoi noclegowych

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy wyposażenia pokoi noclegowych w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  1 czerwca 2016 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu).

Zapytanie_ofertowe_dot._wyp._pokoi

Zał._1_2_zapyt._wyp._pokoi

UWAGA!!!
W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wystąpiła omyłka pisarska dot. planowanych do zakupu kompletów pościeli. Powinna być ona tożsama z ilością zakupowanych łóżek, tj. 4 szt. (a nie 2). Bardzo prosimy o przygotowanie wyceny przy uwzględnieniu ww. ilości kompletów pościeli.

Przepraszamy za utrudnienia.