Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia łazienek w domku noclegowym

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy wyposażenia łazienek dla domku noclegowego w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”,  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  1 czerwca 2016 rgodz. 16:00 (liczy się data wpływu).

Zapytanie_ofertowe_dot._wyp._łazienek

Zał._1_2-zapyt._wyp._łazieneki