Współpraca B+R+P

W dniu 18 kwietnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ,,BAŁT”, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK).

Sygnatariuszami porozumienia są: prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katarzyna Borowska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ,,BAŁT”, Monika Lichota – Wiceprezes Stowarzyszenia.

b+r

Porozumienie ma na celu rozpoczęcie i prowadzenie współpracy na rzecz rozwoju sektora usług turystycznych w województwie
świętokrzyskim, bazującej na obecnych i przyszłych atrakcjach Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Zawarte partnerstwo zakłada wielopłaszczyznową współpracę w zakresie wspierania i rozwoju obecnej kadry naukowej oraz studentów będących przyszłymi pracownikami świętokrzyskiego sektora usług turystycznych.

Współpraca pomiędzy Partnerami prowadzona będzie szczególnie w zakresie:

  • wspólnie organizowanego systemu staży i praktyk dla studentów i absolwentów UJK
  • możliwości prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
  • wspólnej organizacji i prowadzenia branżowych konferencji naukowych
  • opracowywania i realizowania kompleksowego programu kształcenia odpowiadającego na potrzeby rynku pracy w zakresie rozwoju turystyki
  • wspólnego realizowania planu szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych i wyjazdów informacyjno – poznawczych w zakresie funkcjonowania obiektów turystycznych.