Szkolenia, seminaria

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w ekonomii społecznej, turystyce, tworzeniu i zarządzaniu produktem sieciowym, partnerstwie trójsektorowym oraz współpracy z młodzieżą. W tych obszarach działalności wypracowano dobre praktyki, które warte są upowszechnienia. Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” była wielokrotnie obiektem badań, które skupiały się na genezie
i ocenie czynników rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wspólnotowej umiejętności zarządzania zmianą. Stowarzyszenie od samego początku swojego funkcjonowania ma charakter innowacyjny
a podejmowane działania umożliwiły sprowokowanie galopującego rozwoju całej gminy dzięki zmianie sposobu postrzegania dziedzictwa historyczno – przyrodniczego, rękodzieła, a także wierze we własne siły. Efektem tego jest stworzony od podstaw największy kompleks turystyczny w Polsce, który z roku na rok rozrasta się, oferując odwiedzającym coraz to nowe atrakcje. Dzięki turystycznym aspiracjom, wytrwałości i ciężkiej pracy zapóźniona gmina Polski Wschodniej stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych w kraju. Dzisiejszy Bałtów to jedno
z czołowych miejsc w Polsce będących synonimem sukcesu i rozwoju, o czym świadczy zwiększająca się liczba miejsc pracy, nowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną i kolejne inicjatywy budujące pozytywny wizerunek Ziemi Świętokrzyskiej.

Dzięki wieloletniemu, bogatemu doświadczeniu, jakie nabyliśmy w dziedzinie współpracy trójsektorowej, możemy inspirować innych do działania i chętnie podzielimy się wiedzą, którą posiadamy. Oferujemy organizację szkoleń, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych (jedno-
i kilkudniowych) dostosowanych do potrzeb odbiorców. Największą popularnością wśród organizacji
i instytucji z całej Polski cieszą się organizowane przez nas kilkudniowe pobyty w Bałtowie w formie wizyt studyjnych, w ramach których uczestnicy dzięki teoretycznemu przekazowi i konfrontacji
z efektami podejmowanych działań mogą nabywać praktyczną wiedzę oraz poszukiwać inspiracji
i rozwiązań dla samego siebie.

Oferowana przez nas tematyka szkoleń to:

- „Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego
i ekonomii społecznej”

- „Aspekty formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach turystycznych inicjatyw klastrowych na przykładzie Klastra Turystycznego Szwajcaria Bałtowska”

- „Dobre praktyki z Questingu na terenie Gminy Bałtów”

- „Questing – turystyka XXI wieku”

- „Przedsiębiorczość społeczna gminy Bałtów na przykładzie pierwszego w Polsce Przedsiębiorstwa Społecznego Allozaur Sp. z o.o.”

- „Młodzieżowe struktury samorządowe na przykładzie Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów oraz Klubu Junior Bałt”.

W ramach oferowanych szkoleń i wizyt studyjnych oferujemy Państwu:

– odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne;

– materiały szkoleniowe;

– profesjonalną kadrę;

– organizację warsztatów terenowych oraz wycieczek;

– catering;

– noclegi.

Posiadamy szereg rekomendacji od organizacji, dla których mieliśmy zaszczyt zorganizować wizyty studyjne.

Gwarantujemy satysfakcję i zadowolenie!