szkolenia dot. wytwarzania produktów pochodzenia roślinnego i sprzedaży bezpośredniej oraz żywności lokalnej

 • Kto: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
 • Co: dwa jednodniowe bezpłatne szkolenia

 1. „UWARUNKOWANIA PRAWNO – SANITARNE WYTWARZANIA I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO ORAZ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ”
  Termin i miejsce szkolenia:
  14.06.2016 r. (wt) 10:00 – 17:00 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Pl. Ks. Józefa Poniatowskiego 2, Hotel Basztowy)
  lub
  15.06.2016 r. (śr) 09:00 – 16:00 Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3)
 2. „ZNACZENIE ŻYWNOŚCI LOKALNEJ DLA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” 
  Termin i miejsce szkolenia:
  21.06.2016 r. (wt) 10:00 – 17:00 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
  lub
  22.06.2016 r. (śr) 09:00 – 16:00 Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
 • Dla kogo: osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, rolnicy, podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, osoby zainteresowane rozwojem działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw na małą skalę oraz sprzedażą produktów lokalnych w oparciu o własne zasoby
 • Sposób zgłoszenia: poprzez odesłanie Karty Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl lub faxem pod numer 15 833 34 60, pocztą tradycyjną albo doręczenie osobiście do siedziby Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu najpóźniej do dnia 6 czerwca 2016 r. (pn). Karta zgłoszenia dostępna jest pod linkiem http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/331-zapraszamy-na-dwa-jednodniowe-bezplatne-szkolenia-organizowane-w-ramach-projektu-centrum-produktu-lokalnego.
 • Informacje dodatkowe: Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe oraz lunch w przerwie zajęć. Dojazd na szkolenia na własny koszt. Dodatkowych odpowiedzi udziela pani Halina Sadecka pod numerem telefonu 15 833 34 02 i adresem e-mail h.sadecka@opiwpr.org.pl