Protokół z wyboru dostawcy wyposażenia łazienek

SwissContributionProgramme_logo copy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na zakupie wyposażenia łazienek w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 6/SWISS/WYP z 18.05.2016 r. 

Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez:

„PROFARB” sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół_wyp._łazienki