Protokół z wyboru dostawcy urządzeń inhalacyjnych

SwissContributionProgramme_logo copy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na zakupie urządzeń inhalacyjnych do domku mini spa w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 4/SWISS/WYP z 18.05.2016 r. 

Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez:

ELECPOL sp. z o.o.
ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:Protokół cz.1

Protokół cz.2