Protokół z wyboru dostawcy części wyposażenia technologicznego mini spa

SwissContributionProgramme_logo copy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na zakupie części wyposażenia technologicznego do domku mini spa w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 3/SWISS/WYP z 05.05.2016 r. 

Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez:

ELECPOL sp. z o.o.
ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół_wyposaż._techn._cz.1Protokół_wyposaż._techn._cz.2