Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej gminy Bałtów

DANE PROJEKTU

Termin realizacji: od 01.08.2015 do 31.05.2015 (10 miesięcy)
Wartość projektu: 55 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 12 345,06 CHF
Źródło dofinansowywania: Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

OPIS PROJEKTU

Zakres i cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest rozwój lokalny gminy Bałtów w oparciu o lokalne produkty (wykorzystujące lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze) oraz poszerzenie oferty turystycznej gminy poprzez aktywizację miejscowej społeczności.
Celem bezpośrednim jest promocja lokalnych produktów, co nastąpi poprzez realizację kompleksowych działań w zakresie identyfikacji produktów lokalnych, ich poznania, wdrożenia i promocji. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • identyfikacja produktów lokalnych i zwiększenie poziomu ich znajomości i rozpoznawalności
  • wzrost atrakcyjności lokalnych gospodarstw oraz poszerzenie ich oferty bazującej na lokalnych produktach tradycyjnych
  • wprowadzenie wspólnej atrakcji turystycznej bazującej na lokalnych produktach

 

Projekt skierowany jest do lokalnej społeczności, w szczególności do gospodarstw agroturystycznych, lokalnych wytwórców i chałupników, członków zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich. W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu identyfikacji, wdrożenia i promocji produktów lokalnych uzupełnionych indywidualnymi konsultacjami, podczas których uczestnicy opracują karty produktów lokalnych będące bazą ich przyszłej oferty. Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych na Lubelszczyznę oraz do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Celem pierwszego wyjazdu jest zapoznanie ich z atrakcjami turystycznymi zbudowanymi na bazie produktów i zasobów lokalnych oraz uświadomienie, że wykorzystując lokalne dziedzictwo i własne umiejętności można rozwijać działalność gospodarczą. Druga wizyta, w myśl starego porzekadła „cudze chwalicie swego nie znacie”, ma służyć zapoznaniu lokalnej społeczności z własnym bogactwem turystycznym.
W efekcie zaplanowanych działań zostanie przygotowana publikacja promująca zidentyfikowane produkty lokalne oraz scenariusz gry wiejskiej. Stworzone zostanie również stoisko w formie stylizowanego regału, na którym eksponowane będą produkty lokalne.

Harmonogram realizacji projektu:

OKRES REALIZACJI

ZADANIA

Sierpień 2015 – maj 2016

Koordynacja projektu

Sierpień – wrzesień 2015

Identyfikacja wizualna i podstrona projektu

Wrzesień – październik 2015

Wrzesień 2015
Październik 2015

Wizyty studyjne:

  • Lubelszczyzna
  • Bałtowski Kompleks Turystyczny

Listopad – grudzień 2015

Szkolenia i warsztaty z zakresu identyfikacji, poznania, wdrożenia i promocji produktów lokalnych (3 spotkania)

Grudzień 2015 – styczeń 2016

Doradztwo z zakresu promocji własnych ofert z wykorzystaniem produktów lokalnych (1 spotkanie)

Luty – kwiecień 2016

Opracowanie i wydanie publikacji promującej lokalne produkty

Marzec – kwiecień 2016

Opracowanie i wydanie gry wiejskiej

Marzec – kwiecień 2016

Stworzenie stoiska produktów lokalnych

Korzyści związane z projektem:

  • wyróżnienie oferty na tle innych atrakcji
  • poznanie sposobów na promocję własnej oferty i zwiększenie sprzedaży
  • poznanie produktów lokalnych będących atrakcjami turystycznymi na Lubelszczyźnie
  • poznanie atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego i skosztowanie przysmaków kuchni bałtowskiej
  • wpisanie produktu na stałe w atrakcje turystyczne Bałtowa