Postępowanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – KOORDYNATOR PROJEKTU


ZAPYTANIE OFERTOWE – WIZYTA STUDYJNA


ZAPYTANIE OFERTOWE – WIZYTA W BAŁTOWSKIM KOMPLEKSIE TURYSTYCZNYM 

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE – TRENER/ SZKOLENIOWIEC/ DORADCA 

Pliki do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE – WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ 

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE – OPRACOWANIE TREŚCI PUBLIKACJI PROMUJĄCEJ PRODUKTY LOKALNE 

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE – DOT. USŁUGI FOTOGRAFICZNEJ

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE – DOT. OPRACOWANIA SCENARIUSZA GRY WIEJSKIEJ I WYDRUKU BROSZUREK GRY 

Pliki do pobrania: