Wydłużenie terminu składania ofert (Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o.)

SwissContributionProgramme_logo copy

Dot. zapytania ofertowego nr 2/SWISS/WYP z dnia 13.04.2016 r

Szanowni Państwo,

w związku z omyłką pisarską, która stała się przyczyną rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu, a informacjami na stronie internetowej w zakresie terminu składania ofert (do 29.04.2016 r. w zapytaniu oraz do 27.04.2016 w informacji na stronie www) informujemy, iż termin składania ofert upływa dnia 29.04.2016 r. o godz. 16:00 (tj.piątek).

Z poważaniem,
Centrum Apiterpii „ApiBałt” sp. z o.o.


Protokół z Wyboru Wykonawcy (na kampanię promocyjną projektu)

SwissContributionProgramme_logo copy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kompleksowej kampanii promocyjnej projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. CZYTAJ DALEJ „Protokół z Wyboru Wykonawcy (na kampanię promocyjną projektu)”


Wiosenne reklamówki śmieci

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji społecznej sprzątania gminy Bałtów.

23 kwietnia, godzina 09.00.

Celem akcji jest zadbanie o wspólną przestrzeń Bałtowa i sąsiednich miejscowości poprzez sprzątanie. Z zebranych reklamówek śmieci ułożymy napis – „Bałów jest eco – 365 reklamówek śmieci”. Na zakończenie akcji Wszystkich uczestników zapraszamy na pierwsze wiosenne ognisko na Okręglicy (godz 16.00).

Zapraszamy!

Bałtów jest eco big


Zapytanie ofertowe dot. zakupu sauny zewnętrznej (ogrodowej)

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy sauny zewnętrznej (ogrodowej) w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  27 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sauny zewnętrznej

Zał. 1,2 do zapyt. ofertowego (sauna zewnętrzna)


Zapytanie ofertowe dot. zakupu fitosauny

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy fotosauny (fitobani) w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  27 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. zakupu fitosauny

Zał. 1,2 do zapyt. ofertowego (fitosauna)


zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/PRO z dn. 11.04.2016 r.

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  25 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. kampanii promocyjnej

Zał. 1,2


Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Bałt

Powołane do życia protokołem z zebrania założycielskiego, sporządzonym dnia 26 stycznia 2001 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" jest dziś niewątpliwym pionierem w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji regionu województwa świętokrzyskiego. Utworzone z inicjatywy ponad 120 osób, po niedługim czasie stało się zaczątki

Zapraszamy zatem do Bałtowa – kolebki regionalnej turystyki.

WIĘCEJ O NAS