Wydłużenie terminu składania ofert (Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o.)

SwissContributionProgramme_logo copy

Dot. zapytania ofertowego nr 2/SWISS/WYP z dnia 13.04.2016 r

Szanowni Państwo,

w związku z omyłką pisarską, która stała się przyczyną rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu, a informacjami na stronie internetowej w zakresie terminu składania ofert (do 29.04.2016 r. w zapytaniu oraz do 27.04.2016 w informacji na stronie www) informujemy, iż termin składania ofert upływa dnia 29.04.2016 r. o godz. 16:00 (tj.piątek).

Z poważaniem,
Centrum Apiterpii „ApiBałt” sp. z o.o.


Protokół z Wyboru Wykonawcy (na kampanię promocyjną projektu)

SwissContributionProgramme_logo copy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kompleksowej kampanii promocyjnej projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. CZYTAJ DALEJ „Protokół z Wyboru Wykonawcy (na kampanię promocyjną projektu)”


Wiosenne reklamówki śmieci

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji społecznej sprzątania gminy Bałtów.

23 kwietnia, godzina 09.00.

Celem akcji jest zadbanie o wspólną przestrzeń Bałtowa i sąsiednich miejscowości poprzez sprzątanie. Z zebranych reklamówek śmieci ułożymy napis – „Bałów jest eco – 365 reklamówek śmieci”. Na zakończenie akcji Wszystkich uczestników zapraszamy na pierwsze wiosenne ognisko na Okręglicy (godz 16.00).

Zapraszamy!

Bałtów jest eco big


Zapytanie ofertowe dot. zakupu sauny zewnętrznej (ogrodowej)

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy sauny zewnętrznej (ogrodowej) w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  27 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sauny zewnętrznej

Zał. 1,2 do zapyt. ofertowego (sauna zewnętrzna)


Zapytanie ofertowe dot. zakupu fitosauny

SwissContributionProgramme_logo copy

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Dostawcy fotosauny (fitobani) w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  27 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. zakupu fitosauny

Zał. 1,2 do zapyt. ofertowego (fitosauna)


zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/PRO z dn. 11.04.2016 r.

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej projektu pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  25 kwietnia 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe dot. kampanii promocyjnej

Zał. 1,2


ZAPROSZENIE NA WIECZOREK INTEGRACYJNY

Klub Seniora 

SENIOR BAŁT 

 

zaprasza wszystkich chętnych

do wzięcia udziału w pierwszym wieczorku integracyjnym,

który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 2 kwietnia 2016 roku o godz. 18:00

w Klubie Bałtek.

WIECZOREK INTEGRACYJNY

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Organizatorzy spotkania zapewniają napoje gorące, natomiast przekąski we własnym zakresie.

 


SENIOR BAŁT – KLUB SENIORA

W czwartek, 3 marca 2016 r. o godz. 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia „Bałt” odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Seniora. Przybyli Seniorzy dyskutowali na temat działalności klubu i w grupach pracowali nad propozycjami wspólnych działań. Przyjęli również roboczą nazwę Klubu – Senior Bałt. Swoją postawą pokazali, ze życie Seniora to aktywne życie z pasją, w którym możliwe jest nieomal wszystko.

Podczas spotkania Członkowie Klubu wybrali swojego reprezentanta, panią Elżbietę Chuchała, która będzie pełnić rolę pomostu pomiędzy Klubem a zarządem Stowarzyszenia „Bałt”. Prezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Borowska, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, zadeklarowała pomoc stowarzyszenia w realizacji zadań wyznaczonych przez Klub. Uczestnicy czwartkowego spotkania podkreślili, że najważniejsza dla nich jest rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Wyrazili również nadzieję, że tworzony Klub Seniora będzie dla nich możliwością realizacji własnych pasji, źródłem niewyczerpanych inspiracji oraz polem wymiany doświadczeń i poglądów.

Już 2 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz. 18:00 zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Seniora. Tym razem będzie to wieczorek integracyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli do klubu wstąpić, ale również wszystkich tych, którzy mają ciekawe pomysły na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.


Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Bałt

Powołane do życia protokołem z zebrania założycielskiego, sporządzonym dnia 26 stycznia 2001 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" jest dziś niewątpliwym pionierem w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji regionu województwa świętokrzyskiego. Utworzone z inicjatywy ponad 120 osób, po niedługim czasie stało się zaczątki

Zapraszamy zatem do Bałtowa – kolebki regionalnej turystyki.

WIĘCEJ O NAS