PLES3426

FOTORELACJA Z XIII BAŁTOWSKIEGO RAJDU MIKOŁAJKOWEGO

Poniżej krótka fotorelacja z XII Bałtowskiego Rajdu Mikołajkowego, który odbył się 5 grudnia 2015 r. (sobota). Jest to impreza cykliczna organizowana od ponad 10 lat przez ostrowiecki oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Inicjatorem rajdu jest Krzysztof Dyk, który ponad dekadę temu zwrócił uwagę członków koła na turystyczno – krajobrazowe walory Gminy Bałtów. CZYTAJ DALEJ „FOTORELACJA Z XIII BAŁTOWSKIEGO RAJDU MIKOŁAJKOWEGO”


DSC_0075

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY W WIŚLE

 W dniach 4 – 12 grudnia 2015 r. w Wiśle odbyła się druga, międzynarodowa wymiana młodzieży, zorganizowana przez        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”.

 W projekcie „European Cake”, sfinansowanym z funduszy Programu Erasmus wzięło udział łącznie 32 uczestników z Polski, Turcji, Bułgarii oraz Włoch. CZYTAJ DALEJ „MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY W WIŚLE”


Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu

SwissContributionProgramme_logo copy

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” zaprasza uczestników projektu pn. Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów na doradztwo indywidualne, które odbędzie się w dniach 1 – 2 grudnia 2015 r. Doradztwo poprowadzi pan Zbigniew Pacholik, który pełnił funkcję trenera podczas zeszłotygodniowego szkolenia. 


SZKOLENIE Z PRODUKTU LOKALNEGO

W dniach 24 – 26 listopada 2015 roku odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów”. Szkolenie prowadził pan Zbigniew Pacholik, prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, inicjator promocji produktów lokalnych z regionu 11 gmin woj. lubelskiego (m.in. Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław). CZYTAJ DALEJ „SZKOLENIE Z PRODUKTU LOKALNEGO”


Protokół z wyboru Wykonawcy

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawców na budowę domków w ramach projektu „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. CZYTAJ DALEJ „Protokół z wyboru Wykonawcy”


Zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/BUD

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizowanym przez nią projektem budowy dwóch domków o charakterze usługowym. Projekt pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 30 października 2015 roku (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe z dn. 16.10.2015

Zał. 1,2,3 do zapyt. z dn. 16.10.2015


Wizyta studyjna na Lubelszczyznę

SwissContributionProgramme_logo copy

W dniach 25 – 26 września 2015 roku (piątek – sobota) odbyła się wizyta studyjna na Lubelszczyznę, w której wzięli udział uczestnicy projektu „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej gminy Bałtów”. Wyjazd był pierwszym merytorycznym  i bardzo wartościowym dla uczestników działaniem w ramach projektu.

12079187_876828412407484_6661083918391179195_n CZYTAJ DALEJ „Wizyta studyjna na Lubelszczyznę”


Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Bałt

Powołane do życia protokołem z zebrania założycielskiego, sporządzonym dnia 26 stycznia 2001 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" jest dziś niewątpliwym pionierem w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji regionu województwa świętokrzyskiego. Utworzone z inicjatywy ponad 120 osób, po niedługim czasie stało się zaczątki

Zapraszamy zatem do Bałtowa – kolebki regionalnej turystyki.

WIĘCEJ O NAS