SZKOLENIE Z PRODUKTU LOKALNEGO

W dniach 24 – 26 listopada 2015 roku odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów”. Szkolenie prowadził pan Zbigniew Pacholik, prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, inicjator promocji produktów lokalnych z regionu 11 gmin woj. lubelskiego (m.in. Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław). CZYTAJ DALEJ „SZKOLENIE Z PRODUKTU LOKALNEGO”


Protokół z wyboru Wykonawcy

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawców na budowę domków w ramach projektu „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. CZYTAJ DALEJ „Protokół z wyboru Wykonawcy”


Zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/BUD

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. poszukuje Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizowanym przez nią projektem budowy dwóch domków o charakterze usługowym. Projekt pn. „Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wypełnione formularze ofertowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 30 października 2015 roku (liczy się data wpływu).

Zapytanie ofertowe z dn. 16.10.2015

Zał. 1,2,3 do zapyt. z dn. 16.10.2015


Wizyta studyjna na Lubelszczyznę

SwissContributionProgramme_logo copy

W dniach 25 – 26 września 2015 roku (piątek – sobota) odbyła się wizyta studyjna na Lubelszczyznę, w której wzięli udział uczestnicy projektu „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej gminy Bałtów”. Wyjazd był pierwszym merytorycznym  i bardzo wartościowym dla uczestników działaniem w ramach projektu.

12079187_876828412407484_6661083918391179195_n CZYTAJ DALEJ „Wizyta studyjna na Lubelszczyznę”


LISTA OSÓB zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów”

SwissContributionProgramme_logo copy

 

Informujemy,że z dniem 1 września 2015 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów”.

CZYTAJ DALEJ „LISTA OSÓB zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Bałtów””


Przedłużamy REKRUTACJĘ do projektu do 31 sierpnia 2015!

SwissContributionProgramme_logo copy

Informujemy, iż rekrutacja do udziału w projekcie „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej gminy Bałtów” zostaje przedłużona do dnia 31 sierpnia (tj. poniedziałek) – do godz. 16:00. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne w zakładce „Projekty – Aktualne – Produkty lokalne – Pliki do pobrania”  można składać w biurze projektu (listownie, skanem, osobiście) przed upływem ww. terminu.

W dniu 1 września odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i zostaną wyłonieni Uczestnicy Projektu.

 

 


smile

Akcja „SMILE” i eksplozja kolorów w Bałtowie

W dniach 1-2 sierpnia 2015 roku (sobota-niedziela) na terenie bałtowskiej „Okręglicy” odbędzie się Akcja „Smile”.

Inicjatorem wydarzenia  jest młodzież z Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów oraz Junior Bałt, a jej celem jest nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim pomoc w zbiórce pieniędzy na operację dla małej Lili., która urodziła się z niedorozwojem nerwów wzrokowych obu oczu i oczopląsem. Szansą dla dziewczynki jest bardzo kosztowny zabieg w Indiach o wartości 100 tysięcy złotych. CZYTAJ DALEJ „Akcja „SMILE” i eksplozja kolorów w Bałtowie”


Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Bałt

Powołane do życia protokołem z zebrania założycielskiego, sporządzonym dnia 26 stycznia 2001 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" jest dziś niewątpliwym pionierem w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji regionu województwa świętokrzyskiego. Utworzone z inicjatywy ponad 120 osób, po niedługim czasie stało się zaczątki

Zapraszamy zatem do Bałtowa – kolebki regionalnej turystyki.

WIĘCEJ O NAS