Współpraca B+R+P

W dniu 18 kwietnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ,,BAŁT”, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK).

Sygnatariuszami porozumienia są: prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katarzyna Borowska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ,,BAŁT”, Monika Lichota – Wiceprezes Stowarzyszenia.

b+r CZYTAJ DALEJ „Współpraca B+R+P”


Specjalista ds. funduszy unijnych – pisania i rozliczania projektów unijnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” działa od 2001 r. na rzecz rozwoju i propagowania inicjatyw, postaw i działań mających na celu rozwój gminy Bałtów i jej walorów turystycznych, w tym głównie atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Jest inicjatorem powstania Jura Parku Bałtów –największego parku rozrywkowo-edukacyjnego w Polsce, oraz jest koordynatorem Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska”.

W związku z rozwojem działalności Stowarzyszenia oraz podmiotów zrzeszonych w ramach Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska” poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalisty ds. funduszy unijnych – pisania i rozliczania projektów unijnych CZYTAJ DALEJ „Specjalista ds. funduszy unijnych – pisania i rozliczania projektów unijnych”


Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Bałt

Powołane do życia protokołem z zebrania założycielskiego, sporządzonym dnia 26 stycznia 2001 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" jest dziś niewątpliwym pionierem w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji regionu województwa świętokrzyskiego. Utworzone z inicjatywy ponad 120 osób, po niedługim czasie stało się zaczątki

Zapraszamy zatem do Bałtowa – kolebki regionalnej turystyki.

WIĘCEJ O NAS